Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół. Nowy sposób wyliczania kosztów przejazdu.

3 grudnia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo oświatowe, zawierająca przepisy określające sposób obliczenia zwracanych rodzicom lub opiekunom kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły albo do przedszkola. Zgodnie z nowelizacją kwota zwracana rodzicom lub opiekunom obliczana będzie na podstawie wzoru matematycznego....

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na usługę cateringową dla Publicznego Samorządowego Przedszkola „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” w Rojewie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie informuje, że publiczne otwarcie ofert dotyczących wyżywienia w przedszkolu nastąpi w dniu 15.02.2018r. o godzinie 13.00, a nie jak wcześniej informowano o 10.00. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Lista osób którym przyznano stypendia edukacyjne Wójta Gminy Rojewo

Treść informacji dostępna w załączonym pliku.

STYPENDIA EDUKACYJNE – NABÓR WNIOSKÓW

Stypendium edukacyjne dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa regulamin, który stanowi załącznik do Uchwały Nr IX/57/2015 Rady Gminy...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie BIP Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie::Witamy na stronie BIP Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie::