Klauzula Informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

w Samorządowym Zespole Oświaty i kultury w Rojewie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) informujemy:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie reprezentowany przez Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie, mający siedzibę w Rojewie 8, 88-111 Rojewo.
 2. Osobą wyznaczoną przez Administratora Danych Osobowych w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, kontakt: adres e-mail: rodo@rojewo.pl
 3. Celem zbierania/przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków określających w ustawach.
 4. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora (Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie reprezentowany przez Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie , mający siedzibę w Rojewie 8, 88-111 Rojewo) – art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO wynikający z Rozporządzenia ogólnego i Ustawy Wdrożeniowej.
 5. Kategoriami odbiorców danych są osoby fizyczne i prawne.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu określanych w ustawach bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. 
 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych.
 8. Administrator danych osobowych na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 10. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 czerwca 2019 10:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Cybulski
Ilość wyświetleń: 197
24 kwietnia 2020 11:31 (Michał Cybulski) - Zmiana treści zakładki.
06 czerwca 2019 10:55 (Michał Cybulski) - Zmiana treści zakładki.
06 czerwca 2019 10:54 (Michał Cybulski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie BIP Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie::Witamy na stronie BIP Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie::